Агенттик өз ишмердүүлүгүнүн 2019-жылдын I жарым жылдагы жыйынтыгын чыгарды!!

Агенттик өз ишмердүүлүгүнүн 2019-жылдын I жарым жылдагы жыйынтыгын чыгарды!!

2019-жылдын 25-июль күнү Агенттиктин ишмердүүлүгүнүн  2019-жылдын I жарым жылдыгындагы жыйынтыгын чыгаруу боюнча кезектеги коллегиясы болуп өттү.
    Коллегияда жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана элдин биримдигин чыӊдоо чөйрөсүндөгү аткарылган жумуштар каралды. 
Ошондой эле Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын базасында, республикабыздагы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын (ЖӨБО) аткарып жаткан иштери, ошондой эле  жергиликтүү кеӊештер иштеп чыгып жана кабыл алып жаткан ченемдик укуктук актылары (ЧУА) жөнүндө маалымат  каралды.
Коллегиянын жүрүшүндө, катышуучулар тарабынан ЖӨБОнун ишмердүүлүгүн төмөндөгү багыттар  боюнча күчөтүү  чаралары талкууланды.
- жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишмердүүлүгү 14 багыт боюнча электрондук маалымат базасын түзүү;
- соттук-укуктук реформа чөйрөсүндөгү ЧУА ды активдүү ишке ашыруу, бузуулардын бирдиктүү реестрин жайылтуу бөлүгүн;
- жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүн жогорулатуу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу;
- муниципалдык кызматкерлердин ЧУАды даярдоодогу методикалык даярдыгын жогорулатуу аркылуу жоопкерчилигин күчөтүү;
- санариптештирүү чөйрөсүндөгү иштерди күчөтүү, анын ичинде “Санарип Аймак” маалыматтык системасын жайылтуу боюнча иштерди уюштуруу;
- Кыргыз Республикасынын Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө кодексин иштеп чыгуу боюнча уюштуруу-практикалык иштерди активдештирүү.
    Коллегиянын жыйынтыгы менен ЖӨБО сунуштоо чечилди:
-    Шаарлардын мэрияларында жана айыл өкмөттөрүндө бузуулар жөнүндө протоколдордун бланктарны бастыруу, бузууларды каттоо жана кароо боюнча иштердин кечиктирилгис түрдө жүргүзүлүшүн уюштуруу;
-    Райондук мамлекеттик администрациялар менен биргеликте ЖӨБО аталыш такталарын, чечимдердин бланкаларында бирдиктүү терминдерди колдонууну камсыз кылуу;
-    ЖӨБО иш кагаздарын ченемдик жетекчилик документтер менен так, ылайык келтирүүнү камсыз кылуу.


 

Жаңылыктар түрмөгүнө кайра баруу
Вверх