«Региондордун социалдык-экономикалык өнүгүүсүн пландоосуна жаңы ыкмалар» аттуу Регионалдык конференция болуп өттү.

«Региондордун социалдык-экономикалык өнүгүүсүн пландоосуна жаңы ыкмалар» аттуу Регионалдык конференция болуп өттү.
Бишкек шаарында 2018-жылдын 6-июлунда  «Достук» мейманканасында «Региондордун социалдык-экономикалык өнүгүүсүн пландоосуна жаңы ыкмалар» аттуу Регионалдык конференция болуп өттү. 2018-жылда Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча Мамлекеттик агенттиги жана Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги биргелешкен буйругу менен шаардын жана айыл аймагынын социалдык-экономикалык өнүктүрүү программасынын жаңы методикасы бекитилди.  Аймактардын өнүктүрүү программасын иштеп чыгуунун негизги максаты коомдук кызыкчылыктарды жана жарандардын керектөөлөрүн канааттандыруу боюнча бардык башкаруу субъекттеринин ырааттуу иштөөнүн, ошондой эле калктын жашоосунун сапатын жогорулатуу үчүн жагымдуу шарттарды түзүүнүн жолун издөө болушу керек.

 Иштелип чыккан методика Кыргызстандагы айыл аймактарын/шаарлардын социалдык-экономикалык өнүктүрүү программасын (СЭӨП) иштеп чыгуунун бирдиктүү тартибин орнотот.

ААнын СЭӨПүнүн жаңы методикасы бир жыл бою Герман Эл аралык кызматташуу боюнча коомунун (GIZ) «Жергиликтүү жамааттардын керектөөлөрүнүн негизинде айыл аймактарын социалдык-экономикалык өнүктүрү» долбоорун (2-фазасы) ишке ашыруунун «Жарандык коом менен биргеликте Өнүктүрүү боюнча долбоорлорду колдоо фондунун» техникалык каржылоосунда Нарын жана Ысык-Көл облусунун 14 пилоттук айыл аймагынын базасында «Жергиликтүү жамааттын керектөөлөрүнүн негизинде айыл аймактарынын социалдык-экономикалык өнүгүүсү 2-фаза» иштелип чыккан.

Конференциянын негизги максатына алынган жыйынтыктарды талкуулоо, тажрыйба алмашуу жана өнүктүрүү программасын пландоонун процессинде алынган сабактарды бөлүшүү кирет. Ошондой эле долбоордун эксперттери конференциянын катышуучуларына аймактарды социалдык-экономикалык өнүктүрүүнүн пландоосунун жаңы ыкмаларын, механизмдерин жана инструменттерин көрсөтүшөт. Ошондой эле ААнын/шаардын СЭӨПүн иштеп чыгуусунун методикасын тааныштырылды.

Бүгүнкү күнү, КР Президентинин «2018-жылды – Региондорду өнүктүрүү жылы» деген  билдирүүсү жана КР Өкмөтүнүн КР Регионалдык саясатынын Концепциясын кабыл алуу менен аймактарынын өнүгүүсүн пландоодогу ыкмалар кескин түрдө алмашылууда. «Жергиликтүү социалдык-экономикалык өнүктүрүү программасынын негизги милдеттерине жергиликтүү жамаат үчүн баалуулуктар, максаттар, ресурстар, милдеттер жана аймактарды өнүктүрүүнүн социалдык-экономикалык өнүктүрүүнүн пландоодогу милдеттер жана мүмкүнчүлүктөр жөнүндө так элестетүүнү түзүү, аймактарды социалдык-экономикалык өнүктүрүүнүн максаттары менен милдеттерин мамлекеттин стратегиялык максаттары жана милдеттери, ошондой эле мамлекеттик/тармактык программалар менен шайкеш кылуу кирет» – деди өзүнүн билдирүүсүндө ЖӨБЭММА директорунун орун басары М.К.Байдылдаев

Конференциянын алкагында пилоттук региондордун – Нарын обласундагы Кочкор районунун, Ысык-Көл обласундагы Жети-Өгүз жана Ак-Суу райондорунун өкүлдөрүнүн катышуусунда панелдик дискуссия болуп, анда алар СЭӨП иштеп чыгууда пайдаланылган  инструменттери жана каражаттары, башка айыл аймактары да пайдаланса боло турган өзүнүн ийгиликтери, кыйынчылыктары жана алынган сабактары менен бөлүшүштү.

Конференциянын жыйынтыгы боюнча Улуттук конференция өткөрүү үчүн рекомендациялар түзүлдү.

Конференциянын катышуучулары: мамлекеттик органдардын, райондук мамлекеттик администрацияларынын өкүлдөрү, Чүй обласундагы ЖӨБ органдарынын башчылары жана тармагындагы эксперттер.

Жаңылыктар түрмөгүнө кайра баруу
Вверх