Жергиликтүү оз алдынча башкаруу органдары өздөрүнүн сайттарында укукту түшүндүрүүчү бөлүмдөрдү (рубрикаларды) түзүүлөрү керек

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 14-мартындагы № 122 токтому менен бекитилген 2016-2020-жылдарга Кыргыз Республикасынын калкынын укуктук маданиятын жогорулатуу Концепциясын турмушка ашыруу мамлекеттик бийликтин бүткүл бутактарынын, анын ичинде жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын  иштеринин маанилүү багыты болуп саналат.

Концепция коомдун укуктук маданиятын калыптандырууга багытталган мамлекеттик саясаттын келечекти көрө билүүсүн, максаттарын, багыттарды, артыкчылыктарды, милдеттерди жана чараларды камтыган негиз салуучу документ болуп саналат. Аны ишке ашыруу мыйзамды жана бийликти сыйлабагандык катары көрүнүштөрдү жок кылууга багытталат.

Калктын укуктук маданиятын жогорулатууда укуктук пропаганданын сапатын  жакшыртуу өзгөчө мааниге ээ. Укуктук пропаганданын таасирдүү формаларынын бири катары, бул багытта мамлекеттик жана муниципалдык органдардын ведомстволук сайттарынын мүмкүнчүлүктөрүн туура пайдалануу  өтө маанилүү. Ушул максатта Концепцияда мамлекеттик жана муниципалдык органдардын ведомстволук сайттарынын укукту түшүндүрүүчү бөлүмдөрдү (рубрикаларды) түзүү  маселеси каралган. Ал рубрикаларда  ченемдик укуктук актылар,  айрым ченемдерди колдонуу боюнча түшүндүрмөлөр жана комментарийлер,  айрым  укуктук маселелер боюнча суроо жооптор, адамдын жана жарандын мыйзамдуу жүрүм-турумун пропагандалоо боюнча материалдар чагылдырылып туруш керек.

Жогорудагылардын негизинде жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары өздөрүнүн расмий  сайттарында укукту түшүндүрүүчү бөлүмдөрдү (рубрикаларды) сөзсүз түзүүлөрү абзел.

 

Жаңылыктар түрмөгүнө кайра баруу
Вверх