"Жергиликтүү өз алдынча башкаруу" жөнүндө Мыйзамына өзгөртүүлөр киргизилди

2018-жылдын 15-февралында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан кабыл алынган
1-берене
"Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө" Кыргыз Республикаснын Мыйзамына төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 37-берененин 3 жана 6-бөлүктөрүндө "үчтөн экисинен кем эмеси" деген сөздөр "көпчүлүгү" деген сөзгө алмаштырылсын;

2) 43-берененин 4-бөлүгүндө "кеминде үчтөн экиси" деген сөздөр "көпчүлүгү" деген сөзгө алмаштырылсын;

3) 49-берененин 3-бөлүгүндө "кеминде үчтөн экиси" деген сөздөр "көпчүлүгү" деген сөзгө алмаштырылсын.

2-берене

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

Жаңылыктар түрмөгүнө кайра баруу
Вверх