Агенттиктин 2017-жылды жыйынтыктоо кезектеги коллегиясы болуп өттү!

Агенттиктин 2017-жылды жыйынтыктоо кезектеги коллегиясы болуп өттү!

Мамлекеттик агенттиги өз ишмердүүлүгүн 2013-2017-жылдардын мезгилине Кыргыз Республикасынын Туруктуу Өнүктүрүүнүн Улуттук Стратегиясында, Жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүүнүн 2013-2017-жылдарга карата Программасында, Кыргыз Республикасында элдин биримдигин жана этностор аралык мамилелерди чыңдоо Концепциясында, Административдик-аймактык реформанын Концепциясында, Коррупцияга каршы туруунун мамлекеттик стратегиясында, “2013-2016-жылдарга Айрым өзгөчө статуска ээ болгон чек-ара аймактарынын социалдык-экономикалык өнүгүүсүн жана коопсуздугун камсыздоо боюнча мамлекеттик Программасында, Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктарында жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдорунда мамлекеттик агенттикке жүктөлгөн милдеттерди ишке ашыруу боюнча иш-чараларды камтып, Агенттиктин 2017-жылга түзүлгөн Комплекстүү иш-планына ылайык жүргүздү.

Ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгуу жаатында

2017-жылы Агенттик тарабынан 15 мыйзамдын долбоору, 23 Өкмөттүн чечимдеринин долбоорлору (18 токтом, 5 буйрук) иштелип чыккан.

Иштелип чыккан ченемдик укуктук актылардын долбоорлору жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын уюштуруучулук укуктук негиздерин өркүндөтүүгө,  жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишмердиктерин  уюштурууну жакшыртууга, алардын кабыл алган чечимдери, жасаган аракеттери  терс кесепеттерге алып келген учурда тиешелүү аймакта тикелей мамлекеттик башкарууну киргизүүгө, жергиликтүү кеңештер, шаарлардын мэрлерин, айыл өкмөттөрүнүн башчыларын  айрым партиялык фракциялардын, депутаттык топтордун кеңештердин жыйналыштарынын кворумун атайылап түзбөй койгондуктарынан жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдарынын башчыларынын шайланбай калышынын кесепеттерин азайтууга, калктуу конуштарга статус берүүгө, муниципалдык кызматтын сапатын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын алдында түзүлгөн коомдук бирикмелерди өнүктүрүүгө   багытталган.           

Кыргыз Республикасында администрациялык-аймактык бирдиктерди оптималдаштыруу максатында айыл аймактарын ирилештирүүнү жүргүзүүгө негизги критерий катары саны 5 миңге жетпеген калкы бар, бир эле айылдан турган айыл аймактарынын саны такталды.

Республиканын аймагында жайгашкан калктуу конуштарды ирээтке келтирүү максатында калктуу конуштарга айыл макамын ыйгаруу боюнча   2 мыйзамдын долбоору даярдалып, алардын негизинде Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарындагы 5 калктуу конушка айыл статусу ыйгарылды.

Азыркы учурда 5калктуу конуш боюнча Кыргыз Республикасынын Окмөтүнүн токтому кабыл алынып, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кароосуна жөнөтүлдү.

Агенттик тарабынан Кыргыз Республикасында 2013-2017-жылдарга карата жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүүнүн Программасы ишке ашырылып, Программада 3 багытты ишке ашыруу боюнча каралган 48 иш чарадан 34 иш-чара аткарылып, 7 иш чара маанилүүлүгүн жоготкондугуна байланыштуу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому менен күчүн жоготкон.

Аталган Программанын мөөнөтү 2017-жылда аяктагандыгына байланыштуу, 2018-2022-жылдарга карата Кыргыз Республикасынын  жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өнүктүрүү Программасынын долбоору иштелип чыгып, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдардын башчыларынын, коомчулуктун катышуусу менен талкуулоодон өтүп, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын кароосуна киргизилди.

   Региондордун социалдык-экономикасын өнүктүрүү

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтому менен бекитилген өзгөчө статусу бар айрым чек арага чектеш аймактарынын коопсуздугун камсыз кылуу жана социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүү боюнча Мамлекеттик программанын негизинде чек арада жайгашкан 59 айылдын жана 10 участоктун тизмеси такталып, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому менен бекитилген.

 Программанын 1-этабында каралган иш чаралардын аткарылышы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жыйынында каралып, Агенттикке мамлекеттик программанын экинчи этабын ишке ашыруу боюнча иш чаралар Планынын долбоорун иштеп чыгуу тапшырылган. 

  Программанын экинчи этабын ишке ашыруу боюнча 77 иш чара камтылган, аларды аткарууга 3 млрд 900 млн.сом акча каражатын аныктаган  пландын долбоору иштелип чыгып, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому менен 2018-жылдын башында бекитилди. Аталган иш-чараларды аткаруу менен өзгөчө статусу бар айрым чек арага чектеш аймактардын социалдык-экономикалык абалын чыңдоо, ички миграция, социалдык жана инфраструктура маселелерин жакшыртууга шарт түзүлөт. Иш-чарада конкреттүү максат, милдеттер, аткаруу мөөнөттөрү жана жооптуу аткаруучу мамлекеттик органдар аныкталган.

Чек арада жайгашкан айрым аймактардын тизмесине калктуу конуштарды  киргизүү боюнча критерийлерди аныктаган “Кыргыз Республикасынын айрым чек ара аймактарына өзгөчө статус берүү жана аларды өнүктүрүү жөнүндө” Мыйзамы иштелип чыгып, кабыл алынды.

  • азыркы учурда келип түшкөн 190  айылга  өзгөчө статус берүү боюнча маселени карап чыгып тиешелүү чечимин чыгарат.

2017-жылга карата өзүн өзү камсыз кылган (дотациядан чыккан) айыл аймактардын саны - 71, ал эми дотациялык абалдагы айыл аймактардын саны 382ни түзүп, 2016-жылга салыштырганда  саны 6 га көбөйгөн.

Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө” Мыйзамын аткаруу максатында жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан көрсөтүлүүчү муниципалдык кызматтардын базалык реестрине кирген муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттары бекитилди.  

 Муниципалдык менчик:  

Республиканын 453 айыл аймагы жана 31 шаарында муниципалдык менчиктин объектилерине инвентаризациялоо жүргүзүлүп, жыйнтыгында жалпы 13072 муниципалдык менчик объектилеринен 9499 (73%) каттоодон өткөнү, ал эми  3154(27%) каттоодон өтө электиги, 7 жылдын аралыгында муниципалдык менчик объектилеринин саны 4228 бирдикке көбөйгөндүгү аныкталды. 

Жергиликтүү бюджеттин тартыштыгына байланыштуу, муниципалдык менчикти мамлекеттик каттоодон өткөрүүнү 20% жеңилдик менен  каттоонун мөөнөтүн узартуу боюнча Агенттик Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу мамлекеттик каттоо кызматы менен Меморандум түзүп, Меморандумдун алкагында 230 муниципалдык объект мамлекеттик каттоодон өттү.

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын социалдык-экономикалык базасын түзүү максатында  шаарлардын жана айыл аймактардын социалдык-экономикалык паспортунун негизги көрсөткүчтөрүн камтыган типтүү форма Агенттиктин буйругу менен бекитилип, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан толтурулуп, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Жаңы доорго кырк кадам” программасын ишке ашыруу максатында тийешелүү министирликтер менен биргеликте паспортту автоматташтыруу боюнча иш планы иштелип чыгылды.

Ошондой эле “Жаны доорго кырк кадам” программасынын алкагында муниципалдык мүлктү сатууну жана ижарага берүүнү электрондук формада өткөрүү боюнча  Агенттик жана тиешелүү мамлекеттик органдар тарабынан чечим кабыл алынып, алгачкы этапта пилоттук катары Токмок, Кант шаарлары жана Ново-Покровка айыл аймагы аныкталып, муниципалдык мүлкттү башкарууда жергиликтүү бюджеттерге кошумча кирешени жана ачык айкындыкты камсыз кылуу максатында электрондук формада сатуу жана ижарага берүү боюнча методикалык документ иштелип чыгылды. 

Элдин биримдигин чыңдоо багытында:

Жалпы жарандык бирдейликти калыптандыруу, этностук коомчулукту жакындаштыруу, этностор аралык, диний чыр-чатактардын алдын алуу жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматкерлеринин, Агенттиктин жер-жерлердеги коомдук кабылдамаларынын жооптуу катчыларынын, коомдук консультативдик кеңештердин мүчөлөрүнүн иштөө дараметтерин жогорулатуу максатында  22 иш-чара уюштурулуп ѳткѳрүлгөн (форум, жаштар конференциясы, этномаданий фестиваль-кѳргѳзмѳлѳрү, семинар тренингдер).

Жыйынтыгында катышуучулар тарабынан Концепцияны ишке ашыруу максатында   аткарылган иштерге оң баа берилип, 2018-2023- жылдарга карата жарандык интеграцияны өнүктүрүү багытында жүргүзүлө турган иштерге   сунуштар берилди.

Республиканын 20 полиэтникалык район-шаарларында иш алып барып жаткан коомдук кабылдамалардын жооптуу катчылары тарабынан  2017-жылы  635 профилактикалык иштер жүргүзүлүп, аларга жергиликтүү тургундардан 386 ар-кандай өңүттөгү кайрылуулар түшүп, тиешелүү чаралар көрүлгөн.

Чакан гранттар программасынын конкурстук комиссиясы тарабынан 23 долбоордук сунуштар каралып, жеңүүчүлөр деп тандалган 7 гранттык долбоорго 1 680 130 сом акча каражаты гранттык негизде берилген.

Акыркы жылдар ичинде жүргүзүлгөн мамлекеттик саясаттын  жана жалпы коомчулуктун колдоосунун негизинде 2013-жылга караганда этностор аралык чыр-чатактар 4 эсеге азайган.

2018-2023-жылдар мезгилине кабыл алына турган “Жаны Доорго Кырк Кадам”  Улуттук Программасынын негизинде  2018-2023-жылдар мезгилине “Кыргыз Жараны” жарандык интеграцияны өнүктүрүү Концепциясын иштеп чыгуу боюнча Агенттиктин сунушу Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратына жиберилген.

Коллегияга Кыргыз Республикасынын Вице-премьер министри Дайыр Кенекеев жана Агенттиктин Коллегия мүчөлөрү катышышты.

 

                                

 

Жаңылыктар түрмөгүнө кайра баруу
Вверх