“Кыргыз Республикасындагы жергиликтүү өз алдынча башкаруу: абалы жана келечеги – 2018” аттуу Жаш изилдөөчүлөрдүн IV илимий-практикалык конференциясына баяндамалар конкурсун жарыялашат

Баяндамаларды берүү мөөнөтү – 2018-жылдын 30-мартына чейин (болжолдуу)

Урматтуу студенттер, магистранттар, жаш окутуучулар жана окумуштуулар, мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылар!

2018-жылдын май айында (болжолдуу) “Кыргыз Республикасындагы жергиликтүү өз алдынча башкаруу: абалы жана келечеги-2018” жаш изилдөөчүлөрдүн IV илимий-практикалык конференциясы өтөт. Конференциянын максаты – жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өнүгүүсүндө актуалдуу көйгөйлөрдү аныктоо жана аларды чечүү жолдорун издөөгө көмөктөшүү.

Конференциянын тапшырмалары:

  • Кыргыз Республикасынын студенттеринин, магистранттарынын, жаш окутуучуларынын жана окумуштуулардын, мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын көңүлүн жергиликтүү өз алдынча башкарууну өңүктүрүүгө буруу;
  • жергиликтүү өз алдынча башкаруу маселелери боюнча актуалдуу проблематикага, колдонмо изилдөөлөргө жана практикалык маалыматтарга жеткиликтүүлүк алууда конференциянын катышуучуларынын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү;
  • мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, буга жакын адистиктерге окуткан кафедралардагы окутуучулардын дараметин жогорулатуу;
  • мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу чөйрөсүндө илимий ой жүгүртүүнү өнүктүрүүгө көмөктөшүү.

Конференцияны өткөрүүнүн алкагында баяндамалардын конкурсу өтөт.

Консультациялык семинарларга катышууну каалагандар электрондук формада өтүнмө жибериши керек. Бул форманы сайттан жүктөп алууга болот: www.dpi.kg сайтындагы «Конкурстар жана бош орундар» бөлүмүндө, www.vap.kg сайтындагы «Тендерлер» бөлүмүндө. Өтүнмөнү Өнүктүрүү саясат институтунун адиси Жаналиева Гузелдин атына GJanalieva@dpi.kg дареги боюнча жибериңиз. Семинарларга катышууга өтүнмөлөр 2017-жылдын 10-декабрына чейин кабыл алынат. Студенттер үчүн баяндаманын темасы боюнча илимий жетекчи милдеттүү түрдө болушу керек. Конкурстун бир катышуучусунда бир илимий жетекчи болот, бир илимий жетекчи бир нече баяндаманын жетекчиси боло алат. Конференциянын Уюштуруу комитети баяндамалардын илимий жетекчилери үчүн 2017-жылдын 25-декабрынан 30-декабрына чейин (болжолдуу) Бишкекте семинар өткөрөт. Конкурстун катышуучуларына жардам ирээтинде алардын илимий жетекчилерине өлкөнүн жогорку окуу жайларында ачык лекциялар өткөрүлөт (болжолдуу). Лекцияны конференциянын уюштуруучуларынын өкүлдөрү окушат. Өз студенттери үчүн ачык лекцияларды өткөрүүгө кызыкдар болгон жогорку окуу жайлары өтүнмө жибере алышат. Анда төмөнкүлөр көрсөтүлүүгө тийиш: ЖОЖдун аталышы (факультети, кафедрасы), ачык лекциянын темасы, өтчү күнү, убактысы, өтчү орду (дареги, аудиториянын номери), окуу жайдан жооптуу адамдын аты-жөнү жана аны менен байланышуу жолдору. Ачык лекциялардын графиги, убактысы жана орду сайттарга жайгаштырылат: www.dpi.kg жана www.vap.kg сайттарындагы “Жаңылыктар” бөлүмүндө жана жогорку окуу жайлардын тийиштүү кафедраларында. Ачык лекцияларга студенттер, магистранттар, жаш окутуучулар жана окумуштуулар, мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылар катыша алышат.

http://vap.kg/ky/about_project/vacancies/full/82.html  

Жаңылыктар түрмөгүнө кайра баруу
Вверх