Муниципалдык менчиктеги мүлктөрдү эффективдүү башкаруу

Бүгүнкү күндөгү жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын муниципалдык менчиктеги мүлктү башкаруудагы негизги көйгөйлөрү болуп төмөндөгүлөр аныкталган:

- Муниципалдык менчиктеги объектини мамлекеттик каттоодон өткөрүү үчүн каражаттын жетишсиздиги;

- Мыйзамсыз жол менен муниципалдык объектилерге ээлик кылган тараптар менен узакка созулган сот процесстери;

- ЖӨБ органдары объектерге  ээлик кылуу укуктарынын жоктугунан жергиликтүү бюджетке киреше алуу мүмкүнчүлүгүн колдоно албай жаткандыгы;

- Прокуратура органдары тарабынан КР «Муниципалдык мүлккө ээлик кылуу жөнүндөгү» мыйзамынын 7-беренесиндеги мүлктү мамлекеттик каттоодогу баардык чыгашалык милдеттер жергиликтүү бюджеттин эсебинен жүргүзүү талаптарынын аткарылбай жатканына байланыштуу козголгон кылмыш иштери;

- Айыл өкмөт башчыларынын тез-тез алмашуулары кайдыгерлик мамилелери.

Азыркы учурда жогорудагы маселелерди чечүүгө көмөктөшүү максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиги менен Кыргыз Республикасынын мамлекеттик каттоо кызматынын ортосундагы меморандум иштелип чыгылып 2017-жылдын 15-мартында эки тараптуу кол коюлуп келишилген.

 Меморандумдун негизинде, каттоодон өтө элек муниципалдык менчикти 20% дык арзанудатуу менен бир жылдык бөлүп төлөп берүү боюнча жеңилдиктерди пайдалануу аркылуу каттоодон өткөрүү процесси турат. Муну менен жергиликтүү өз алдынча органдарынын муниципалдык менчикти башкаруусунда мүлктү муниципалдык менчикке каттоо процессин бүткөрүүсү белгиленүүдө. 

Жаңылыктар түрмөгүнө кайра баруу
Вверх