Чон-Сары-Ой айыл Ѳкмѳтү муниципалдык менчиктеги жерлерден ижарага пайдалануу үчүн конкурс жарыялайт

Лоттун

Жайгашкан жери

Пайдалануу максаты

   Аянты

Ижара мѳѳнѳтγ (жыл)

Баштапкы ижара акысы           жылына  (сом)

1.

 

 

2.

 

 

 

Ѳрнѳк айылынын Керимбаев кѳч.

 

Сары-Ой айылы Карвен 4 сезона эс алуу жайынын тγндγк тарабы

Жашылдандыруу жана кѳрктѳндγрγγ

 

Автоунаа токтоочу жай уюштуруу

3920.8  чарчы метр

 

420  чарчы метр

5

 

 

    5

 7530

       

 

  5445

 

Кызыктар тараптар конкурска катышуу γчγн арыз-сунуштар менен 15.12.2018-ж. чейин Чон-Сары-Ой айылы Ленин кѳч.№ 28 дареги боюнча кайрылса болот.

Телефондору 03943 56382.56385

Конкурс 31.12.2018-ж. Чон-Сары-Ой айылы Ленин кѳч.№ 28 дарек боюнча Чон-Сары-Ой айыл Ѳкмѳтүнүн имаратында ѳтѳт.

1.Конкурска катышуу γчγн конкурстук сунуштар, жарандык паспорт, ишканаларга - уюштуруу документтер,Лицензия

2. Сунушталган баадан 10% Гарантиялык жана коммиссиялык тѳлѳмдѳрдγн дγмγрчѳктѳрγ, талап кылынат.

Жарыялар түрмөгүнө кайра баруу
Вверх