Жарыялар

14.11.2018

Чон-Сары-Ой айыл Ѳкмѳтү муниципалдык менчиктеги жерлерден ижарага пайдалануу үчүн конкурс жарыялайт

Чон-Сары-Ой айыл Ѳкмѳтү муниципалдык менчиктеги жерлерден  ижарага пайдалануу үчүн конкурс жарыялайт

08.04.2019

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында расмий терминдерди жана аталыштарды колдонуу жөнүндө

жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын (мэриянын, айыл өкмөтүнүн, шаардык жана айылдык кеңештин) фирмалык бланктарында (кат, буйрук, тескеме, токтом) жана көрнөктөрүндө төмөнкүдөй жазуу туура болот:

29.05.2019

Барскоон айыл өкмөтү административдик - муниципалдык кызмат ордуна ачык конкурс жарыялайт

Барскоон айыл өкмөтүнүн маалымат- технологиялар боюнча адис ваканттык административдик-муниципалдык кызмат ордуна ачык конкурс жарыялайт!

Вверх