Мүлккө муниципалдык менчик

Муниципалдык менчик жергиликтүү өз алдынча башкаруунун экономикалык базасынын негизи болуп саналат. Муниципалдык менчикти натыйжалуу башкаруу жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын  экономикалык көрсөткүчтөрдүн өнүгүшүнө таасир тийгизет. Муниципалдык менчикти эффективдүү башкаруу жергиликтүү өз алдынча башкаруунун финансы-экономикалык өнүгүүсүндө, жергиликтүү тургундарга ар кандай шарттарды түзүп берүүдө чоң мааниге ээ. Бүгүнкү күндө мыйзам боюнча муниципалдык менчик - жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында, пайдалануусунда, тескөөсүндө турган, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун кирешелерин алуучу булак катары кызмат кылуучу жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жергиликтүү өз алдынча башкаруунун иш-милдеттерин жүзөгө ашырууга зарыл жергиликтүү жамааттардын менчиги болуп саналат. Муниципалдык менчикте жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын аларга караштуу ишканалардын имараттары, жабдуулары, социалдык объектилери, таза суу-сугат суу түйүндөрү, канализациялык системалар, жолдор, жер тилкелери, транспорттор жана башка мүлктөр болот.

Жогорудагы мүлктөргө укуктун пайда болушу үчүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары бир катар иштерди аткаруусу керек аларды жасагандан кийин толук укук алат. Муниципалдык менчикке өтүүчү мүлктүн калдык наркын баалоо жана реестрге киргизүү, айыл өкмөт шаар мэрияларынын балансына алылып, толук укук алуу үчүн мамлекеттик каттоо органынан мамлекеттик катоодон өткөрүү зарыл.

Азыркы учурда муниципалдык менчикти жөнгө салуу боюнча Кыргыз Республикасынын Конституциясы, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө” мыйзамдары жана тиешелүү Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдору жана башка ченемдик-укукттук актылар менен иш алып барылат.

Муниципалдык менчиктин инвентаризациясы боюнча маалымат

Республика боюнча муниципалдык менчиктеги мулктөрдүн 2017-жылга карата жалпы маалыматы

Вверх