Укуктук ченемдик актыларды коомдук талкуулоо

 

КЫРГЫЗ  РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  МЫЙЗАМЫ

“Кыргыз Республикасынын айрым чек ара аймактарына өзгөчө статус берүү жана аларды өнүктүрүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

 

1-берене  

“Кыргыз Республикасынын айрым чек ара аймактарына өзгөчө статус берүү жана аларды өнүктүрүү жөнүндө” (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ведомосттору, 2011-жыл, №7, 148-бет) Кыргыз Республикасынын Мыйзамына төмөндөгүдөй өзгөртүүлөр  киргизилсин:

  1. 3-берененин 1-бөлүмү төмөндөгүдөй редакцияда баяндалсын:

“Кыргыз Республикасынын өзгөчө статусуна  ээ болгон   айрым чек ара аймактарынын тизмегине төмөндөгү критерийлер боюнча чек ара аймактарда жайгашкан калктуу конуштар кирет:

- кесепеттери Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгына, территориалдык бүтүндүгүнө, Конституциялык түзүлүшүнө түздөн-түз таасир көрсөтүп жана негизги улуттук кызыкчылыктарга орчундуу зыян алып келиши мүмкүн болгон Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздугуна коркунуч жаратуучу тобокелчиликтер;

- эл аралык укуктарга шайкеш чекара-аймактык маселелер боюнча өз ара дооматтардын болушу;

 - табигый-климаттык татаал шарттар,  начар өздөштүрүүсү  жана негизги бөлүгүнө барууга кыйын аймактар.”

 

2-берене

Бул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып жети  күндөн кийин өз күчүнө кирет.

Президент Кыргызской Республики А.Атамбаев

 

 

Кыргыз Республикасынын айрым аймактарына өзгөчө статус берүү жана аларды өнүктүрүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна

Маалымкат-негиздеме

 

         “Кыргыз Республикасынын айрым аймактарына өзгөчө статус берүү жана аларды өнүктүрүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорунун  иштелмеси Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн  жыйынынын чечимин ишке ашыруу максатында иштелип чыккан (Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин 2015-жылдын 26-сентябрындагы №18 протоколдук тапшырмасынын IV маселесинин 5 жана 11- пункттары).

“Кыргыз Республикасынын айрым аймактарына өзгөчө статус берүү жана аларды өнүктүрүү жөнүндө” Мыйзамын ишке ашыруу максатында, Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин 2016-жылдын 16-февралындагы  №88 буйругуна  ылайык  Ведомстволор аралык жумушчу топ түзүлгөн. Аталган жумушчу топ, өзгөчө статусу бар  Кыргыз Республикасынын айрым чек ара аймактарынын тизмегине калктуу пункттарды киргизүү боюнча критерийлерди иштеп чыгууну караган  “Кыргыз Республикасынын айрым аймактарына өзгөчө статус берүү жана аларды өнүктүрүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорунун иштеп чыгып, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын кароосуна киргизмек.

Өзгөчө статусу бар Кыргыз Республикасынын айрым чек ара аймактарынын тизмеги Кыргыз Республикасынын 2012-жылдын 20-мартындагы №186 токтому менен бекитилген. Бирок, чек ара аймагында жайгашкан жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан аталган тизмекке киргизүү жөнүндөгү келип түшкөн кайрылуулардын негизинде, калктуу пункттарды жогоруда аталган тизмекке кошуу үчүн кошумча критерийлерди иштеп чыгуу зарылчылыгы пайда болду.

Аталган мыйзам долбоору, Кыргыз Республикасынын “Ченемдик-укуктук актылар жөнүндөгү” Мыйзамынын 22-беренесине ылайык, коомдук талкуу үчүн Өкмөттүн (2016-жылдын 30-июнунда) жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттигинин расмий сайттарына жарыяланган.

Көрсөтүлгөн мыйзамдын долбоору мурда ушул жылдын июнь-июль айларында бардык министирликтер жана ведомстволор менен макулдашылган. Мыйзамдын долбооруна Кыргыз Республикасынын финансы министирлигинен башка министирликтерден оң жыйынтык алган.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 10-июнундагы №341 токтомунда бектилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Регламентинин 61-пунктуна ылайык, Кыргыз Республикасынын Вице-премьер министри Ж.П.Разаков 2016-жылдын 27-сентябрында тиешелүү министирликтер менен кеңешме өткөрүп финансы министирлигине мыйзам долбоорунун редакциясын иштеп чыгууну, Агенттикке финансы министирлигинин сунуштарын эске алуу менен мыйзам долбоорун иштеп бүткөрүү жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына көрсөтүлгөн тартипте киргизүү протоколдук тапшырмасын берди.

Мыйзам долбоору социалдык, экономикалык, укук коргоочулук, гендердик, экологиялык, коррупциялык жана укуктук кесепеттерге алып келбейт жана Кыргыз Республикасынын башка мыйзамдарынын ченемдерине карама-каршы келбейт, ошондой эле аталган мыйзам долбоорунун кабыл алынышы Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын айрым аймактарына өзгөчө статус берүү жана аларды өнүктүрүү жөнүндө” мыйзамын ишке ашырууга каралган чыгымдардан сырткары,  мамлекеттик бюджеттен кошумча финансылык чыгымдарды талап кылбайт.

Мындан сырткары, мыйзам долбоору ишкердик ишмердүүлүүлүк маселелерин көтөрбөгөндүктөн регулятивдик таасирдин талдоосун жүргүзүү талап кылынбайт.

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттигинин директору

Дж.Ш.Эгамбердиева (директор жокто, директордун орун басары)

Вверх