Ченемдик-Укуктук актыларды коомдук талкуулоо

04.06.2019-ж.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиги Ченемдик укуктук актыны коомдук талкууга чыгарат.

1. “Кыргыз Республикасынын өзгөчө статусу бар айрым чек ара аймактарынын тизмесине калктуу конуштарды киргизүүнүн жана          чыгаруунун тартиби жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун долбоору;

2. Кыргыз Республикасынын өзгөчө статусу бар айрым чек ара аймактарынын тизмесине калктуу конуштарды киргизүүнүн жана чыгаруунун тартиби жөнүндө ЖОБО;

3. Кыргыз Республикасынын өзгөчө статусу бар айрым чек ара аймактарынын тизмесине сунушталып жаткан калктуу конуштар боюнча маалымат топтоо формасы

4. Негиздеме-Маалымкат.

Долбоор боюнча сунуш, пикирлер болсо Бишкек шаары , Киев көчөсү 96-Б дареги боюнча жөнөтсөңүздөр болот.

Байланышуучу кызматкер: Турсуналиев Бекжан Максатович, тел:0312 622468,  e-mail:Tursunaliev.bekjan@mail.ru


 

7.08.2018-ж.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиги Ченемдик укуктук актыны коомдук талкууга чыгарды.

"Кыргыз Республикасынын өзгөчө статусу бар айрым чек ара аймактарынын коопсуздугун камсыздоо жана аларды социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программанын экинчи этабын ишке ашыруу боюнча чаралар жөнүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун долбоору"

Долбоор боюнча сунуш, пикирлер болсо Бишкек шаары , Киев көчөсү 96-Б дареги боюнча жөнөтсөңүздөр болот.

Байланышуучу кызматкер: Турсуналиев Бекжан Максатович, тел:0312 622468,  e-mail:Tursunaliev.bekjan@mail.ru
Токтом_долбоор

Иш-Чаралар Планы_долбоор

Негиздеме_маалымкат

 

 

 

 

Суроо бериңиз
Вверх