Ченемдик-Укуктук актыларды коомдук талкуулоо

17.03.2020-жыл

КР Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиги ЧУА долбоорун коомдук талкууга чыгарат

 1. КРӨ токтом долбоору
 2. КРӨ токтом долбооруна маалымкат-негиздеме
 3. протокол 1 (pdf)
 4. протокол 2 (pdf)
 5. Салыштырма таблицасы
 6. 1-тиркеме Мам. органдардын корутунлары
 7. 2-тиркеме Айырмалар

Сунуштар жана сын-пикирлерлер менен төмөнкү  дарекке  кайрылса болот: 

 Бишкек шаары, Киевская көч. 96 б, тел: 0(312) 62-24-68, факс: 0(312) 62-25-43, e-mail: tursunaliev.bekjan@mail.ru

20.02.2020-жыл

КР Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиги ЧУА долбоорун коомдук талкууга чыгарат

Кыргыз Республикасынын Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” “Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору жана Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу “Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун долбоору

Жогоруда көрсөтүлгөн долбоор боюнча сын-пикирлер жана сунуштар төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек ш, Киев көчөсү 96 "б", М.Сакыева, 62-24-78, e-mail: medinasakyeva@rambler.ru

https://www.gov.kg/ky/npa/s/2273

07.02.2020-ж.

КР Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиги ЧУА долбоорун коомдук талкууга чыгарат

“Мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иш-милдеттерин жана ыйгарым укуктарын так ажыратуу маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө”Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору жана “Мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдарынын иш-милдеттерин жана ыйгарым укуктарын так ажыратуу маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына ѳзгѳртүүлѳрдү киргизүү жѳнүндѳ” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоорун жактыруу тууралуу Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтүнүн токтомунун долбоору

Жогоруда көрсөтүлгөн долбоор боюнча сын-пикирлер жана сунуштар төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек ш, Киев көчөсү 96 "б", А.Ч.Чалбаев, 62-26-19, факс: 62-25-43, e-mail: Aziz.chalbaev@gmail.com

Тиркеме:

 1. КРӨ токтом долбоору
 2. КРӨ токтом долбооруна маалымкат-негиздеме
 3. Мыйзам долбоору
 4. Мыйзам долбооруна маалымкат-негиздеме
 5. Салыштырма таблицасы

26.11.2019-ж.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиги Ченемдик укуктук актыны коомдук талкууга чыгарат.

Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору

Негиздеме маалымкат

салыштырма таблица

Долбоор боюнча сунуш, пикирлер болсо Бишкек шаары , Киев көчөсү 96-Б дареги боюнча жөнөтсөңүздөр болот.

Байланышуучу кызматкер: Мендекеев Рахманкул Абдымананович, тел:0312 622584,  e-mail:msme030318@mail.ru

04.06.2019-ж.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиги Ченемдик укуктук актыны коомдук талкууга чыгарат.

1. “Кыргыз Республикасынын өзгөчө статусу бар айрым чек ара аймактарынын тизмесине калктуу конуштарды киргизүүнүн жана          чыгаруунун тартиби жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун долбоору;

2. Кыргыз Республикасынын өзгөчө статусу бар айрым чек ара аймактарынын тизмесине калктуу конуштарды киргизүүнүн жана чыгаруунун тартиби жөнүндө ЖОБО;

3. Кыргыз Республикасынын өзгөчө статусу бар айрым чек ара аймактарынын тизмесине сунушталып жаткан калктуу конуштар боюнча маалымат топтоо формасы

4. Негиздеме-Маалымкат.

Долбоор боюнча сунуш, пикирлер болсо Бишкек шаары , Киев көчөсү 96-Б дареги боюнча жөнөтсөңүздөр болот.

Байланышуучу кызматкер: Турсуналиев Бекжан Максатович, тел:0312 622468,  e-mail:Tursunaliev.bekjan@mail.ru

7.08.2018-ж.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиги Ченемдик укуктук актыны коомдук талкууга чыгарды.

"Кыргыз Республикасынын өзгөчө статусу бар айрым чек ара аймактарынын коопсуздугун камсыздоо жана аларды социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программанын экинчи этабын ишке ашыруу боюнча чаралар жөнүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун долбоору"

Долбоор боюнча сунуш, пикирлер болсо Бишкек шаары , Киев көчөсү 96-Б дареги боюнча жөнөтсөңүздөр болот.

Байланышуучу кызматкер: Турсуналиев Бекжан Максатович, тел:0312 622468,  e-mail:Tursunaliev.bekjan@mail.ru
Токтом_долбоор

Иш-Чаралар Планы_долбоор

Негиздеме_маалымкат

 

 

 

 

Суроо бериңиз
Вверх