Этностор аралык мамилелер боюнча коомдук кабылдамалар

Кыргыз Республикасында элдин биримдигин жана этностор аралык мамилелерди чыңдоо Концепциясын 2013-2017-жылдары ишке ашыруунун алкагында, Биринчи кезектеги иш-чаралар планынын 6-пунктунун негизинде, ошондой эле Агенттиктин жобосуна ылайык өлкөнүн полиэтникалык 18 районунда жана 5 шаарында этностор аралык мамилелер боюнча коомдук кабылдамалар түзүлгөн.
Коомдук кабылдамалардын жооптуу катчылары төмөнкү иштерди аткарышат:
- жергиликтүү жашоочулар арасында профилактикалык түшүндүрүү иштерин жүргүзүү;
- региондордо этностор аралык жана диний кырдаалдар боюнча мониторинг жүргүзүү;
- региондордо Кыргыз Республикасынын жарандарынан келип түшкөн даттанууларды жана арыздарды кароо;
- этностор аралык жана диний өңүттөгү чыр-чатактардын алдын алуу маселелери боюнча мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына көмөк көрсөтүү.

Этностор аралык маселелер боюнча коомдук кабылдамалар жөнүндө жобо

1. Этностор аралык маселелер боюнча коомдук кабылдамалар, (мындан ары –кабылдамалар) жарандар менен коомчулукка мамлекеттик органдар менен этностор аралык мүнөздөгү чыр-чатактарды алдын алуу жана болтурбоо үчүн ыкчам биргеликте иш алып баруу максаттарында уюштурулат.

2. Коомдук кабылдамалар жеринде көп улуттуу калкы бар аймактардын райондук мамлекеттик администрациялары жана шаардык мэриялары тарабынан ачылат.

3. Этностор аралык маселелер боюнча коомдук кабылдамалар Кыргыз Республикасынын көп түрдүү этностор жашашкан белгилүү бир райондорунда уюштурулат.

4. Коомдук кабылдамалар юридикалык жак болуп эсептелбейт жана өзүлөрүнүн мөөрү жана штампы болбойт.

  1. Өз ишмердүүлүгүндө кабылдамалар Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары, Кыргыз Республикасынын Президентинин Указдары жана буйруктары, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому жана буйруктарына таянып иш алып барат.

6. Коомдук кабылдамалар төмөндөгү тапшырмаларды чечүү үчүн түзүлөт:

- Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн этностор аралык мамилелер жаатындагы жүргүзүп жаткан саясатын жер-жерлерде түшүндүрөт;

- элдердин өзүндө өзүлөрүндө болгон этностор аралык чыр-чатактарды алдын алуу жана болтурбоо жаатындагы көйгөйлүү маселелерди бийлик органдары менен биргеликте чечүү мүмкүнчүлүгү бар экендиги тууралуу ишенимин пайда кылуу;

- жарандардын этностор аралык маселелер боюнча кат жүзүндө жана оозеки кайрылууларын кабыл алып, эсепке алууну уюштурат;

- жарандардын бийлик органдары менен иш алып алып баруусуна мүмкүнчүлүк түзүп берет;

- этностор аралык чыр-чатактарды болтурбоо жана ага байкоо жүргүзүү багытында жарандардын кайрылууларын жакшыртуу боюнча бийлик органдарына керек болгон маалыматтарды берүү;

7. Кабылдаманын негизги ишмердүүлүк багыттары;

– жергиликтүү калкка этностор аралык мүнөздөгү көйгөйлөрдү чечүүдө практикалык жардам берүү;

- кайрылууларды жергиликтүү мамлекеттик администрацияларга, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жана башка мамлекеттик органдарга жиберүү жана алардын аткарылышынын жүрүшүнө, жооптордун берилишине (муктаждыка жараша) байкоо жүргүзүү;

- жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматкерлерин, Коомдук-Консультативдик Кеңештин мүчөлөрүн жана башка мамлекеттик органдын кызматкерлерин консультация жана укуктук жардам берүү үчүн атайын бекитилген күндөрү, бөлүнгөн убакыттарда жарандарды кабыл алуу жана алар тарабынан коюлган этностор аралык маселелерди чечүү боюнча мүмкүн болгон жардамдарды берүүгө ишке тартуу;

8. Жарандарды кабыл алуу белгиленген тартипте кезек менен Коомдук-Консультативдик Кеңештин мүчөлөрү жана райондук мамлекеттик администрациянын жооптуу кызматкери тарабынан ишке ашырылат жана алар:

- жарандарды кабыл алууга каттоо жүргүзүшөт;

- жарандардын кайрылуулары боюнча иш кагаздарын дайындап, каттап жана аларды аткарууга жөнөтөт;

- кайрылуулар боюнча консультацияларды берет жана кеңеш берүүгө тиешелүү органдын башка кызматкерлерин дагы этностор аралык мамилелерди жакшыртууга жана профилактикалоо үчүн ишке тартат;

- кайрылуулардын маанисине карай тиешелүү мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына суроо-талаптарды жөнөтөт;

- жарандардын кайрылууларынын маанисине жана иштин жагдайына жараша жетекчилике маалымат берет;

- мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына төмөндөгүдөй маселелер боюнча сунуштарды киргизет:

жарандардын арыз-даттанууларынын келип чыгуу себептерин жок кылуу боюнча;

коомдук кабылдамалардын ишмердүүлүгүн илгерилетүү жана жакшыртуу боюнча;

- жарандардын кайрылуулары боюнча карап чыгуу мөөнөттөрүнө көзөмөлдүүлүк жүргүзөт;

9. Коомдук кабылдама үчүн имарат жай, тиешелүү бардык санитардык-эпидемиологиялык тартиптерге жана нормативдерге жооп бериши керек:

- кабылдаманын кире беришинде “Этностор аралык маселелер боюнча коомдук кабылдама” деген көрнөк такта жана иштөө графиги тагылат;

- жарандарды кабыл алуу үчүн эмерек жана тиешелүү буюмдар менен жабдылат;

- мүмкүнчүлүкө жараша компьютер жана оргтехника менен камсыздандырылат, алар Интернет түйүнү менен байланыштырылып атайын электрондук адрес берилет;

- абаны ысытып муздатуучу кондиционер менен, өрткө каршы система жана өрт өчүрүүчү каражаттар, өзгөчө кырдаалда кабар берүүчү система жана биринчи кезекте зарыл болгон дары – дармеги бар медициналык аптечка менен камсыздалат;

- жетишээрлик деңгээлде зарыл болгон каражаттар жана канцелярдык товарлар менен камсыздандырылат;

- жарандарды жеке кабыл алуу орун жайлары отургучтар, стол жана маалымат такталары менен жабдылып, канцелярдык каражаттар менен камсыздандырылат.

ЭТНОСТОР АРАЛЫК МАМИЛЕЛЕР БОЮНЧА КООМДУК КАБЫЛДАМАЛАРДЫН ЖООПТУУ КАТЧЫЛАРЫНЫН ТИЗМЕСИ

 

 

Вверх