Этностор аралык мамилелер

Биринчи кезектеги иш-чаралар планына ылайык уюштуруу-укуктук негиздерин өнүктүрүү максатында Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү мамлекеттик администрация жөнүндө» мызамына жана Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» мыйзамына райондук мамлекеттик администрацияларынын жана жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилеринин этностук мамилелерди жакшыртуу боюнча жоопкерчилигин жогорулатуу бөлүгүнө толуктоолор киргизилген.
Кыргыз Республикасында элдин биримдигин жана этностор аралык мамилелерди чыңдоо Концепциясы маданий мурастарды сактоого жана толеранттуулукка тарбиялоого бардык этностук коомчулуктарды бириктирүү жолу менен жалпы жарандык бирдейликти жана улуттук биримдикти камсыздоо максатында кабыл алынган. Концепция Кыргыз Республикасынын Президентинин 2013-жылы 10-апрелдеги № 74 Жарлыгы менен бекитилген. Концепцияны ишке ашыруу үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 30-октябрында №430-б буйругу 2013-2017-жылдарга карата Биринчи кезектеги иш-чаралар планынын жана   Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 8-майындагы №258 токтому  менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиги жөнүндө Жобосунун негизинде көп этностуу коомчулуктарда этностор аралык мамилелерди башкаруу  күчөтүлдү, этностор аралык чыр чатактардын алдын алуу жана аларды болтурбоо түзүмү калыптанды. Бул түзүмдүн элементтери болуп:
- 33 адамдан турган республикалык коомдук-консультативдик этностор аралык кеңеш; 
- ѳлкѳнүн 23 көп этностуу район-шаарларындагы 23 коомдук консультативдик этностор аралык кеңеш;
- 23 көп этностуу район-шаарларындагы 23 этностук мамилелер боюнча коомдук кабылдамалар;
- чыр чатак чыгышы ыктымалдуу жерлер кирген интерактивдүү карта менен мониторинг жүргүзүүчү борбору.
Ошондой эле, өз ара аракеттенүү жана өлкөдөгү тынчтыкты куруу жана ынтымак маселелери боюнча КР ДИМК, КР ИИМ, КР УКМК сыяктуу мамлекеттик органдары менен иш алып баруу жолго коюлган.
Кыргыз Республикасында элдин биримдигин жана этностор аралык мамилелерди чыңдоо Концепциясы 2013-2017-жылдарга карата тынчтыкты курууга багытталган. 
    Концепциянын максаты - демократиялык баалуулуктардын негизинде коомду бириктирүү үчүн шарттарды түзүү, ошондой эле Кыргызстанды туруктуу өнүктүрүүнү камсыздай турган "Кыргыз жараны" жалпы жарандык бирдейликти калыптандыруу.
 

Вверх