Жетекчилик

Салиев Бахтияр Усманович

Салиев Бахтияр Усманович

Директор
Алишеров Нурдин Куванычбекович

Алишеров Нурдин Куванычбекович

Статс-катчы
Байдылдаев Мурат Курманбекович

Байдылдаев Мурат Курманбекович

Директордун орун басары
Тогонбаев Эсенбек Алтымышевич

Тогонбаев Эсенбек Алтымышевич

Директордун орун басары
Вверх