Документтер

22.10.2018-ж.

Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын бузуулар жөнүндө иштерди кароо боюнча комиссиялары тууралуу Типтуу жобону бекитүү жөнүндө БУЙРУК

Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын бузуулар жөнүндө иштерди кароо боюнча комиссиялары тууралуу ТИПТҮҮ ЖОБО

 

   Кыргыз Республикасынын аксакалдар сотторунун ишинин ТИПТҮҮ РЕГЛАМЕНТИ

 

   КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕҢЕШТЕРИНИН ДЕПУТАТТАРЫНЫН ТИПТҮҮ ЭТИКАЛЫК КОДЕКСИ

    Айыл өкмөтүнүн типтүү РЕГЛАМЕНТИ

29.05.2018-ж.

  БУЙРУККА ТИРКЕМЕ: Шаарларды жана айыл аймактарын социалдык-экономикалык өнүктүрүү программаларын иштеп чыгуу боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары үчүн методикалык колдонмо.

 ТИРКЕМЕ: Муниципалдык менчикте турган негизги каражаттарды эсептен чыгаруу тартиби жөнүндө типтүү жобо

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттигинин сыйлыктары жөнүндө ЖОБОСУ

 ЖОБОГО ТИРКЕМЕ

Вверх