Биз тууралуу

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиги жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиги (мындан ары- Агенттик) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 5-мартындагы “Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин  мамлекеттик органдарындагы функционалдык жана структуралык өзгөрүүлөр жөнүндө” №109 токтому менен уюшулган.

Милдеттери:

•    Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун уюштуруу-укуктук жана каржы-экономикалык негиздерин жакшыртуу жана бекемдөө;
•    Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишмердүүлүгүн жакшыртуу, алардын жергиликтүү  коомчулук алдындагы жоопкерчилигин күчөтүү;
•    Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун мыйзам тарабынан сакталган укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо;
•    Муниципалдар аралык кызматташуулар үчүн шарттарды түзүү;
•    Кыргыз Республикасындагы этностор аралык биримдикти жана жана жалпы жарандыкты бекемдөө;
•    Кыргыз Республиксындагы этностордун эркин жана тең катар өнүгүшү үчүн чараларды кабыл алуу;
•    Этникалык көп түрдүүлүктүн натыйжалуу өнүгүшү үчүн шарттарды түзүү.

Приоритеттүү  багыттары:   

 Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жаатында
•    2018-2023-жылдарга карата Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүү  Программасында  каралган чараларды ишке ашыруу;
•    Жарандардын муктаждыктарына багытталган ЖӨБ органдарынын жоопкерчилигин жогорулатуу жана оптималдаштыруу. Коомчулуктун жана жарандардын жергиликтүү өз алдынча башкарууга болгон конституциялык укуктарын ишке ашыруу үчүн шарттарды жана мүмкүнчүлүктөрдү түзүү.
•    Заманбап усулдарды жана технологияларды колдонуу менен жеткиликтүү жана сапаттуу муниципалдык тейлөөлөрдү камсыз кылган жергиликтүү өз алдынча башкаруунун ишмердүүлүгүндөгү  уюштуруу жана укуктук натыйжалуулуктарга жетишүү жана натыйжалуу муниципалдык башкарууну түзүү.
•    Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын каржылык туруктуулугун бекемдөө, жергиликтүү деңгээлде бюджеттик жана салык саясатын жакшыртуу.
•    ЖӨБ органдарынын ишмердүүлүгүндөгү уюштуруу жана укуктук натыйжалуулукту жакшыртуу.
•    Жергиликтүү маселелерди чечүү үчүн жоопкерчилик принциптерин киргизүү, ЖӨБ органдарынын кызмат адамдарына карата жергиликтүү коомчулук тарабынан ишеним көрсөтпөө механизмдерин иштеп чыгуу, ЖӨБ органдарынын калыптанышына жана ишмердүүлүк процессине саясий процесстердин таасирин минималдаштыруу.
•    Чечимдерди кабыл алуу процесстеринде,  айрыкча муниципалдык ресурстарды бөлүштүрүү жана пайдалануу маселелеринде жарандардын катышуусун камсыздоо
•    Муниципалдык менчик базасын жакшыртуу жана электрондук өкмөттү түзүү (электрондук муниципалитет, электрондук айыл өкмөтү).
          
Этностор аралык мамилелерди бекемдөө жаатында.

•   Этностор аралык мамилелерди жакшыртуу аркылуу улуттук биримдикти камсыздоо.
•   Өлкөнүн этникалык көп түрдүүлүгүн жана маданий мурастарын сактоо.
•   Маалыматтык саясат, билим берүү аркылуу жарандык патриоттуулукка, толеранттуулукка жана ар түрдүүлүктү сыйлоого тарбиялоо;
•   Саясий, социалдык жана экономикалык активдүүлүктү кеңейтүү.
•   Этностор аралык кагылышуулардын алдын алуу жана чараларды көрүү.

Жетекчиликке алынган  негизги документтер:

  • Кыргыз Республикасынын Президентинин 2018-жылдын 31-октябрындагы №221 Жарлыгы менен бекитилген 2018-2040-жылдарга карата Кыргыз Республикасын өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясы;
  • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Биримдик. Ишеним. Жаратмандык” программасы, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2018-жылдын 20-апрелиндеги № 2377-VI токтому менен бекитилген;
  • 2018-2022-жылдардын мезгилине Кыргыз Республикасынын региондук саясатынын концепциясы;
  • Кыргыз Республикасынын айрым чек ара аймактарына өзгөчө статус берүү жана аларды өнүктүрүү жөнүндө Мыйзамы 2011-жылдын 26-июлу N 145;
  • Кыргыз Республикасынын өзгөчө статусу бар айрым чек арага чектеш аймактарынын коопсуздугун камсыз кылуу жана социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүү боюнча Мамлекеттик программасы;
  • Кыргыз Республикасынын өзгөчө статусу бар айрым чек арага чектеш аймактарынын коопсуздугун камсыз кылуу жана социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүү боюнча Мамлекеттик программанын экинчи этабын ишке ашыруу максатында Өкмөттүн 2018-жылдын 5-январындагы №5 токтому менен бекитилген Иш-чаралар планы;
  • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 31-октябрындагы №513 токтому менен бекитилген 2018-2023-жылдарга карата Кыргыз Республикасындагы жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүү Программасы;
  • Кыргыз Республикасынын Президенти С.Ш. Жээнбековдун “2019-жыл Региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп жарыялоо боюнча” 2019-жылдын 11-январындагы № 1 Жарлыгы;
  • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 8-майындагы №258 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиктин маселелери жөнүндө” токтому.

Коллегия      

Агенттикте саны 7 адамдан турган коллегия түзүлгөн. Агенттиктин директору (төрага), статс-катчы, директордун орун басарлары, кызматы боюнча коллегиянын мүчөлүгүнө киргендер, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын өкүлү, ошондой эле башка уюмдардын, мекемелердин жана ишканалардын жетекчилери коллегиянын мүчөлөрү боло алышат.  
     

Эл аралык уюмдар менен иш алып баруу

Эл аралык уюмдар менен кызматташуу активдүү ишке ашып жатат.  Этностор аралык мамилелер жана ЖӨБ жаатындагы ишмердүүлүктү  ишке ашырган эл аралык уюмдардын жана донорлордун  ишин координациялоо үчүн  Агенттик алдында курамына 38 уюм кирген донорлордун жана эл аралык уюмдардын Координациялык Кеңеши түзүлгөн.Координациялык Кеңештин төрагасы болуп жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана этностор аралык мамилелерди чыңдоо боюнча мамлекеттик агенттигинин директору саналат. 

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын потенциалын жогорулатуу багытында көптөгөн Эл аралык уюмдар тарабынан да консультациялык-укуктук кеңештер, усулдук жардамдар берилип, жергиликтүү өз алдынча башкаруу чөйрөсүндө алдыңкы тажрыйбалар жайылтуу жана алардын ишин координациялоо максатында Агенттиктин алдында курамына 38 уюм кирген донорлордун жана Эл аралык уюмдардын Координациялык кеңеши түзүлгөн. 
Өнүктүрүү саясат институту тарабынан жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында укуктук-ченемдик актыларды иштеп чыгуу, муниципалдык менчикти жакшыртуу, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдардын потенциалын жогорулатуу, маалыматтык колдоо жана башка тармактар боюнча 40 тан ашык долбоор жүзөгө ашырылган.  Институт тарабынан “Муниципалитет” журналы 1000-3000 нускада ай сайын чыгарылып, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына, китепканаларга, жогорку окуу жайларга бекер таратылып берилет.   
Ханс Зайдел фонду Агенттик менен биргеликте жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, мамлекеттик администрациялардын, шаар мэрияларынын жетекчилерине жана башка кызматкерлерине жыл сайын окууларды уюштуруп, потенциалдарын жогорулатууга көмөк көрсөтүлөт.
Агенттиктин Корея Республикасынын «Семайыл Ундонг» кыймылынын долбоору менен кызматташтыгынын натыйжасында 2018-жылы Чүй облусунун Чүй районунун Кош-Коргон, Искра, Крупская, айыл аймактарынын Кош-Коргон, Искра, Алыскы Арал, Ак-Башат сынамык айылдардын 96 лидерлери Корея Республикасынды айылдарды өнүктүрүүдө жамааттардын өкүлчүлүктөрдүн катышуусу менен биргеликте долбоорлорду түзүү, ишке киргизүү тууралуу окуудан өтүп келишти. Натыйжасында, долбоордун алкагында  «Семайыл Ундонг» кыймылы тараптан аталган 4 айылга жалпысы 300 000 (үч жүз миң) доллар ченеминде айылдардагы калктын жашоо деңгээлин көтөрүү максатында акчалай каражат жардам көрсөтүлгөн. Ал жардамдар айылдардагы социалдык объектилердин имараттарын курууга, оңдоп-түзөө иштерине, фермердик чарбаларды өнүктүрүүгө багытталып, айылдардын кирешесин өстүрүүдө.
“Жергиликтүү башкаруунун негизинде кызматты жакшыртуу” ("Улучшение услуг на местном уровне") долбоору ХЕЛЬВЕТАС Швейцария мамлекети тарабынан каржыланат. Долбоор боюнча 30 айыл өкмөттөрдө 76 млн.606393сому каржыланган, баардыгы 97 819 715 сом каралган.
GIZ Германия кызматташтыгы тарабынан Нарын, Талас, Ысык-Көл, Чүй, Джалал-Абад облустардында 48 айыл өкмөттөрүндө “Жаштарга келечек” деген 67 долбоордун алкагында иш жүргүзүлүп, жалпы бюджет 8 740 402 сом каралган.
Корея мамлекетинин эл аралык кызматташуу агенттиги (КОЙКА) менен Агенттиктин ортосунда “Менин айылым” долбоору алкагында меморандум түзүлүп, кол коюлду. Бул долбоордо окутуулардан башка, 54% каражат түздөн-түз 30 айылды өнүктүрүүгө каралып, сынамык Бактен, Ош, Чүй облустар арасында иштер жүргүзүлүүдө. ЖӨБ жаатында иштеген донордук уюмдардын тизмеси.

        


 

Вверх